reserveer uw rondleiding

Uitgever, host, eigenaar

De website stg.bernard-massard.lu en de inhoud ervan zijn eigendom van Les Caves Bernard-Massard S.A., met maatschappelijke zetel te 8, rue du Pont L-6773 Grevenmacher.

De publicatie wordt beheerd door Caves Bernard-Massard

De website is ontworpen en ontwikkeld door het communicatiebureau binsfeld, 14 Place du Parc, L-2313 Luxemburg, LUXEMBOURG.

Als u een anomalie constateert of als u problemen ondervindt op deze site, gelieve Bernard-Massard op de hoogte te stellen, info@bernard-massard.lu

Als u een anomalie constateert of als u problemen ondervindt op deze site, gelieve Bernard-Massard op de hoogte te stellen, info@bernard-massard.lu

Door verder te lezen, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud de volgende voorwaarden.

Les Caves Bernard-Massard S.A. behoudt tevens het recht om de gebruiksvoorwaarden van deze site te allen tijde te wijzigen. Zo raadt Les Caves Bernard-Massard S.A. alle gebruikers aan om regelmatig de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden van de website te raadplegen.

Voor elke klacht kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever van de website op het volgende adres: info@bernard-massard.lu

 

Gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe de website met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken, geen inbreuk te maken op de rechten van Les Caves Bernard-Massard S.A. en deze niet te schaden.

In het bijzonder verbindt de gebruiker zich ertoe de reputatie van Les Caves Bernard-Massard S.A., een van haar klanten of een derde partij, niet te schaden, te beledigen, te intimideren of te bedreigen en geen enkel systeem, subprogramma of software te gebruiken die de goede werking van de website zou kunnen schaden.

 

Doel van de website

De website stg.bernard-massard.lu heeft als doel:

 

Intellectueel eigendom

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van Les Caves Bernard-Massard S.A. De teksten, foto’s, publicaties, downloadbare documenten en elke andere creatie of origineel document zijn beschermd door het auteursrecht.

Les Caves Bernard-Massard S.A. is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die de reproductie of representatie ervan mogelijk maken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, voorstelling, vertaling, aanpassing of citaat, ongeacht het proces van een van de bovengenoemde elementen, is strikt verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van Les Caves Bernard-Massard S.A.

De website is bedoeld voor uw persoonlijke gebruik voor niet-commerciële doeleinden. Elk gebruik van de inhoud van de website of enig ander element dat de website vormt, anders dan voor dit persoonlijk- en privégebruik, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Les Caves Bernard-Massard S.A.

 

 Toegang tot de website

Les Caves Bernard-Massard S.A. zorgt voor de beschikbaarheid van de website. Les Caves Bernard-Massard S.A. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van onderhoud of verbetering ervan, of om technische redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is. Les Caves Bernard-Massard S.A. behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren.

 

Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar externe websites die voor u interessant kunnen zijn.

Les Caves Bernard-Massard S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites van derden waartoe u via de website toegang hebt gehad.

Les Caves Bernard-Massard S.A. heeft geen enkele mogelijkheid om de inhoud van deze sites van derden te controleren, die volledig onafhankelijk blijven van Les Caves Bernard-Massard S.A.

Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de website en een site van een derde partij niet dat Les Caves Bernard-Massard S.A. op enigerlei wijze de inhoud van deze site en te meer het gebruik ervan goedkeurt.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@bernard-massard.lu of via het volgende telefoonnummer: +352 75 05 45-1

 

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot de website, de raadpleging of het gebruik ervan door de gebruiker, is onderworpen aan het Luxemburgs recht en valt onder de jurisdictie van de Luxemburgse rechtbanken.

Een van onze prioriteiten is ervoor te zorgen dat onze wijnen op verantwoorde wijze worden geproefd.

We moeten bevestigen dat u de wettelijke leeftijd op alcoholgebruik in uw land heeft bereikt, alvorens u te verwelkomen op de site van Bernard-Massard.

Als er in uw land geen wettelijke leeftijdsgrens op het gebruik van alcohol werd vastgelegd, moet u ouder zijn dan 18 jaar.

Bent u ouder dan 18 jaar ?

Ik bevestig

ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID. CONSUMEER MET MATE.

Staat u op het punt om te bestellen? Dank u wel!

De verzendkosten gelden voor een levering in Luxemburg.

Voor andere landen worden de verzendkosten berekend op basis van het gewicht en leveringsadres.

Voor alle bestellingen uit het buitenland zal ons verkoopteam contact met u opnemen om u ons beste voorstel te bezorgen.

We staan tot uw beschikking voor bijkomende informatie.

Telefonisch Per email