reserveer uw rondleiding

Laatst gewijzigde datum: 16/10/2018

Door de website stg.bernard-massard.lu te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat Les Caves Bernard-Massard S.A. persoonlijke gegevens over u mag verzamelen en verwerken.

Wij zijn overtuigd van het belang van vertrouwelijkheid. Om deze reden ontwerpen en leveren wij onze diensten met uw privacy in gedachten. Dit Privacybeleid beschrijft de soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en hoe wij die gegevens en uw rechten beschermen.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN ER OP ONZE SITE VERZAMELD?

Wanneer u slechts een bezoeker van onze site bent, verzamelt Les Caves Bernard-Massard S.A. geen persoonlijke gegevens over u, behalve wanneer u cookies gebruikt.

In het bijzonder verzamelen en verwerken wij uw voornaam, achternaam, bedrijf, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt.

Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt u bij het verzamelen van de gegevens aangegeven met een sterretje. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw acties op de site.

 

 WANNEER?

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt, in het bijzonder wanneer:

 

 GEGEVENSONTVANGERS

De gegevens die worden verzameld op de website bernard-massard.lu zijn uitsluitend bestemd voor Les Caves Bernard-Massard S.A.

Ze kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven – onderaannemers – die Les Caves Bernard-Massard S.A. gebruikt bij de uitvoering van diensten (bv. het hosten van de Site). Les Caves Bernard-Massard S.A. eist van zijn dienstverleners dat zij strikte maatregelen nemen op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Zodra de verwerking is uitgevoerd, wordt de informatie beschermd door contracten, die deze derden verplichten de informatie alleen te verwerken in overeenstemming met de instructies van Les Caves Bernard-Massard S.A. en de bepalingen van deze vertrouwelijkheidsovereenkomst, waarbij alle passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen worden toegepast.

 

 HOE WE DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN GEBRUIKEN

De gegevens die wij verzamelen stellen ons in staat om onze producten en diensten te leveren, te beheren, te beschermen en te verbeteren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en zowel onze gebruikers als onszelf te beschermen. Deze gegevens stellen ons ook in staat om u berichten te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, inclusief informatie over producten, diensten, promoties en ander nieuws en evenementen van Les Caves Bernard-Massard S.A., voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke lokale wetgeving.

 

 SOCIALE NETWERKEN

Het gebruik van de sociale netwerken en diensten van Les Caves Bernard-Massard S.A. met betrekking tot deze sociale netwerken, kan leiden tot het verzamelen en uitwisselen van bepaalde gegevens tussen de sociale netwerken en Les Caves Bernard-Massard S.A. Wij nodigen u uit om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de informatie die wordt verzameld door sociale netwerken en die kan worden doorgegeven aan Les Caves Bernard-Massard S.A. in verband met haar sites en de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt, met name voor reclamedoeleinden. U kunt de toegang tot en de vertrouwelijkheid van uw gegevens rechtstreeks op sociale netwerken instellen en controleren. Les Caves Bernard-Massard S.A. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken in eigen naam.

 

 MINDERJARIGEN

De site richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. Het beleid van Les Caves Bernard-Massard S.A. voorziet niet in het opzettelijk verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens of andere informatie over personen jonger dan 16 jaar.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u geen toegang krijgen tot de Site en mag u geen persoonlijke gegevens doorgeven aan Les Caves Bernard-Massard S.A.

Als u 16 jaar of ouder bent maar nog niet de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid hebt bereikt (in de meeste landen is de meerderheid 18 jaar), alvorens te beslissen of u toegang wilt krijgen tot deze Site en persoonlijke gegevens wilt delen met Les Caves Bernard-Massard S.A., dient u dit privacybeleid te lezen met uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat u, uw ouders of de wettelijke vertegenwoordiger het volledig begrijpen.

 

COOKIES

Om de prestaties van onze site te verbeteren en u een betere surfervaring te bieden, maakt de site gebruik van cookies.

Om meer te weten te komen over de gegevens die door cookies worden verzameld en om uw voorkeuren in te stellen, kunt u onze cookiebeleidspagina bezoeken.

 

 GEGEVENSBESCHERMING

Les Caves Bernard-Massard S.A. neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen om zich te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot de opgeslagen gegevens of tegen ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van dergelijke gegevens. Les Caves Bernard-Massard S.A. beperkt de toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen tot werknemers die de informatie nodig hebben om de diensten van het bedrijf te exploiteren, te ontwikkelen of te verbeteren.

 

 RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERZET

Les Caves Bernard-Massard S.A. maakt er een erezaak van om uw gegevens onder controle te houden. Om deze reden kunt u de door u aan ons verstrekte gegevens te allen tijde corrigeren, aanvullen of verwijderen door in te loggen op uw persoonlijke account.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018, heeft u het recht om uw gegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen via uw gebruikersaccount of door contact op te nemen met Les Caves Bernard-Massard S.A. op het volgende e-mailadres info@bernard-massard.lu of op het volgende adres: 8, rue du Pont L-6773 Grevenmacher. U wordt gevraagd uw aanvraag te ondertekenen en een gescande kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook de website van de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming raadplegen –https://cnpd.public.lu/fr.html

 

MODIFICATIES

Les Caves Bernard-Massard S.A. behoudt het recht om dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aan te passen. Wij raden u aan regelmatig de laatste versie van dit informatiedocument te raadplegen.

Een van onze prioriteiten is ervoor te zorgen dat onze wijnen op verantwoorde wijze worden geproefd.

We moeten bevestigen dat u de wettelijke leeftijd op alcoholgebruik in uw land heeft bereikt, alvorens u te verwelkomen op de site van Bernard-Massard.

Als er in uw land geen wettelijke leeftijdsgrens op het gebruik van alcohol werd vastgelegd, moet u ouder zijn dan 18 jaar.

Bent u ouder dan 18 jaar ?

Ik bevestig

ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID. CONSUMEER MET MATE.

Staat u op het punt om te bestellen? Dank u wel!

De verzendkosten gelden voor een levering in Luxemburg.

Voor andere landen worden de verzendkosten berekend op basis van het gewicht en leveringsadres.

Voor alle bestellingen uit het buitenland zal ons verkoopteam contact met u opnemen om u ons beste voorstel te bezorgen.

We staan tot uw beschikking voor bijkomende informatie.

Telefonisch Per email